Vizsgaszabályzat

Hírlevél feliratkozás

A Transzperszonális Életút- és Életvezetési tanácsadó képzés (TÉT® Alapképzés és TÉT® Mesterképzés) 
és a Pszichoszomatika tanfolyam együttes 
vizsgaszabályzata

Hatályos 2020.01.01-től 2020.12.31-ig, illetve az egyes képzési szinteket 2020.11.15-e előtt megkezdők számára a szerződésükben jelölt határidőig.

 

Tartalom:
1. Tanév közbeni ellenőrzés
2. Vizsgaszintek, vizsgák, tanácsadói szintek és címek megnevezése
3. A vizsgára bocsátás feltételei
4. A vizsgák részei, eredménye és kimenete
5. Vizsgadíjak, járulékos díjak, halasztás díja és pótdíjak

 

1. Tanév közbeni ellenőrzés

1.1. A TÉT® Alapképzésen a számonkérés a képzés során folyamatos visszajelzés, zárthelyi dolgozat és beadandó házi dolgozat formájában történik.

1.2. A TÉT® Mesterképzésen a számonkérés a képzés során folyamatos visszajelzés, zárthelyi dolgozat és beadandó házi dolgozat formájában történik.

2. Vizsgaszintek, vizsgák, tanácsadói szintek és címek megnevezése

2.1. A továbbiakban a Vizsga kifejezés valamennyi lent felsorolt vizsgatípust jelenti.

2.2. A továbbiakban a Tanácsadó vizsga kifejezés valamennyi lent felsorolt vizsgatípust jelenti a 2.5./a, 2.6./c és 2.9. vizsgák kivételével.

2.3. A sikeres Vizsgákról a TÉT® Akadémia (Továbbiakban: Szolgáltató) Igazolást állít ki.

2.4. A sikeres Tanácsadó vizsgákról Szolgáltató az Igazolás mellett Tanúsítványt is kiállít.

2.5. A TÉT® Alapképzés elvégzése szükséges az alábbi vizsgákhoz:

a) TÉT®Alapvizsga,

b) I. szintű TÉT®tanácsadó vizsga, amelynek sikerével a vizsgázó a TÉT® tanácsadó I. szintre lép. Ez a szint a következő, azonos jelentésű és tartalmú tanácsadó címek használatára jogosít:

TÉT® tanácsadó

Transzperszonális Életút-tanácsadó

A címek birtokában eseti, ismételt vagy 5 alkalmas intenzív transzperszonális életút-tanácsadás végezhető. Az I. szintű TÉT® vizsga az Alapvizsgára építve különbözeti vizsga formájában is letehető.

2.6. A TÉT® Mesterképzés Tanácsadó II. szintjének elvégzése szükséges az alábbi vizsgákhoz:

a) II. A szintű Önismereti TÉT®tanácsadó vizsga, amelynek sikerével a vizsgázó a TÉT®tanácsadó II. szintre lép. Ez a szint a következő, azonos jelentésű és tartalmú tanácsadó címek használatára jogosít:

Önismereti TÉT® tanácsadó

Személyi TÉT® elemző és tanácsadó

A címek birtokában az I. szinten leírt kompetenciákon túl személyiség-elemzés, valamint esetenként visszatérő kliensekkel végzett tanácsadó munka végezhető. A II.A szintű Önismereti TÉT® tanácsadó vizsga csak az I. szintű TÉT® tanácsadó cím birtokában tehető

b) II.B szintű Kapcsolati TÉT®tanácsadó vizsga, amelynek sikere a következő, azonos jelentésű és tartalmú tanácsadó címek használatára jogosít:

Kapcsolati TÉT® tanácsadó

Kapcsolati TÉT® elemző és tanácsadó

A címek birtokában az I. szinten leírt kompetenciákon túl személyiségelemzésre, kapcsolati elemzésre és visszatérő kliensekkel végzett tanácsadó munkára jogosít. Kapcsolati TÉT® tanácsadó vizsgára bocsátás feltétele a sikeres II. A vizsga.

c) TÉT®Záróvizsga.

2.7. A TÉT® Mesterképzés Tanácsadó II. és Tanácsadó III. szintjeinek elvégzése együttesen szükséges a III. szintű Életvezetési TÉT® tanácsadó vizsgához. Ennek sikerével a vizsgázó a TÉT® tanácsadó III. szintre lép. Ez a szint a következő, azonos jelentésű és tartalmú tanácsadó címek használatára jogosít:

Személyiségfejlesztő TÉT® tanácsadó

Transzpeszonális Személyiségfejlesztő és életvezetési tanácsadó

A címek birtokában az az I. szinten leírt kompetenciákon túl folyamatos, 15-25 alkalmas, heti rendszerességű életvezetési tanácsadási munka végzésére jogosít.

2.8. A 2.6./c TÉT® Záróvizsga anyaga azonos a TÉT® Mesterképzés szintjeit záró Tanácsadó vizsgák (2.6. és 2.7.: Önismereti TÉT® tanácsadó vizsga, Kapcsolati TÉT® tanácsadó vizsga és Életvezetési TÉT® tanácsadó vizsga) írásbeli anyagával. Ennek okán a TÉT® Záróvizsga és a II.A, II.B, III. tanácsadó vizsgák egymásra építésekor a 2. vizsgától  valamennyi további vizsga a 3.5. pontban jelzett határidők kimerüléséig kizárólag szóbeli vizsga formájában, különbözeti vizsgaként is letehető.

2.9. A Pszichoszomatika tanfolyam végén írásbeli vizsga tehető.

3. A vizsgára bocsátás feltételei

3.1. A vizsgára bocsátás általános formai követelményei valamennyi Vizsga esetén:
a) Rendszeres aktív jelenlét az adott vizsgához szükséges képzésen (lásd a 2.5., 2.6., 2.7. és 2.9. pontokban). A jelenlét igazolása a résztvevő által minden képzési napon aláírt jelenléti ívvel történik. A jelenléti ív aláírása a résztvevő kötelessége, ennek elmulasztása hiányzásnak minősül. Megengedett hiányzás: legfeljebb az óraszám 30%-a. 
b) Vizsgajelentkezés a 3. pontban megjelölt feltételek teljesülésének igazolásával és az 5. pontban megjelölt vizsgadíj vagy pótdíj megfizetésével legkésőbb a vizsgát megelőző 31. naptári napon. A feltételek fenti határidő utáni igazolása a vizsga halasztásának minősül (lásd 5.5.)
c) A jelentkezéshez legkésőbb a tervezett vizsga napján betöltött 18. életév szükséges.

3.2. A vizsgákhoz szükséges Önismereti saját élmény óraszám.
a) TÉT®Alapvizsgához és TÉT® Záróvizsgához, valamint a Pszichoszomatika tanfolyamot záró vizsgához Önismereti saját élmény óraszám igazolása nem szükséges.
b) I. TÉT® tanácsadó vizsgára, II.A Önismereti TÉT® tanácsadó vizsgára és II.B Kapcsolati TÉT® tanácsadó vizsgára bocsátás további feltétele Alapszintű Önismereti saját élmény, azaz: Folyamatos, legfeljebb egyszer megszakított, legalább 20 óra egyéni vagy 100 óra csoportos saját élményű önismereti munka elvégzésének igazolása. Az óraszámba nem számítható bele sem a vizsgára jelentkezés évét megelőző naptári év első napja előtti óraszám, sem a nem a szolgáltató által ajánlott vagy általa előzetesen elfogadott pszichológus, tréner vagy terapeuta által vezetett önismereti folyamat óraszáma.
c) III. Életvezetési TÉT® tanácsadó vizsgára bocsátás további feltétele Emelt szintű Önismereti saját élmény, azaz: Folyamatos, legfeljebb kétszer megszakított, legalább 30 óra egyéni vagy összesen 20 óra egyéni és 100 óra csoportos önismereti munka igazolása. A fenti óraszámokba nem számítható bele sem a TÉT® Alapképzés megkezdése előtt elvégzett óraszám, sem a vizsgára jelentkezés évét megelőző 3. naptári év első napja előtti óraszám, sem a nem a Szolgáltató által ajánlott vagy általa előzetesen elfogadott pszichológus, tréner vezetésével teljesített óraszám.

3.3. TÉT® Alapvizsgára és az I. szintű TÉT® tanácsadó vizsgára (A TÉT® Alapképzés elvégzése után letehető vizsgákra) bocsátás további feltételei. 
Az alábbiakban részletezett leadandó dolgozatok terjedelme A4-es oldalon, 12-es betűmérettel, normál margókkal, ábrák és táblázatok nélkül értendő: 
a) TÉT®Alapvizsgára és TÉT® tanácsadó vizsgára bocsátás feltétele továbbá egy legalább 1,5, legfeljebb 2,5 oldal terjedelmű, Önismereti munkát, felismeréseket összefoglaló és tükröző nyomtatott házi dolgozat elkészítése és leadása legkésőbb a vizsgára jelentkezéskor.
b) TÉT®tanácsadó vizsgára bocsátás további feltétele legalább 1,5, legfeljebb 3 oldal nettó terjedelmű nyomtatott esettanulmány elkészítése és leadása legkésőbb a vizsgára jelentkezéskor.
c) TÉT®tanácsadó vizsgára bocsátás további feltétele legalább 60 óra teljesítése a TÉT® Alapképzés részét képező TÉT® I. tréning és a Gyakorlati napok óraszámából (együttesen 90 óra).
d) TÉT®tanácsadó vizsgára bocsátás további feltétele a TÉT® Alapképzést 2019-2020-as tanév előtt végzettek számára legalább 25 óra csoportos vagy 5 óra egyéni TÉT® tanácsadói Módszerspecifikus gyakorlat elvégzése.

3.4. II.A Önismereti, II.B Kapcsolati és III. Életvezetési TÉT® tanácsadó vizsgákra (A TÉT® Mesterképzés után letehető vizsgákra) bocsátás további feltételei. 
Az alábbiakban részletezett leadandó dolgozatok terjedelme A4-es oldalon, 12-es betűmérettel, normál margókkal, ábrák és táblázatok nélkül értendő:

a) Valamennyi felsorolt vizsga esetén a vizsgára bocsátáshoz a Kapcsolatok TÉT®-je szeminárium legalább kétszeri elvégzése szükséges.

b) II.A Önismereti TÉT®tanácsadó bocsátás vizsgára további feltételei:
ba) Önismereti (Személyi elemző) tanácsadás műhely elvégzése
bb) A TÉT II.® tréningen tanultak ismeretét és önismereti munkát, felismeréseket együttesen összefoglaló és tükröző legalább 1,5, legfeljebb 3 oldal nettó terjedelmű nyomtatott házi dolgozat elkészítése és leadása legkésőbb a vizsgára jelentkezéskor, valamint
bc) Legalább 1,5, legfeljebb 3 oldal nettó terjedelmű, a TÉT®  II. tréningen és a Önismereti (Személyi elemző) tanácsadás műhelyen tanultak ismeretét tükröző nyomtatott személyiségelemző esettanulmány elkészítése és leadása legkésőbb a vizsgára jelentkezéskor.

c) II.B Kapcsolati TÉT®tanácsadó vizsgára bocsátás további feltételei:
ca) Kapcsolat-feldolgozó műhely elvégzése, valamint
cb) Legalább 3, legfeljebb 6 oldal nettó terjedelmű, a TÉT®  II. tréningen, az és a Önismereti (Személyi elemző) tanácsadás műhelyen és a Kapcsolat-feldolgozó műhelyen tanultak ismeretét tükröző, a Kapcsolati elemzés lehetőségeit bemutató nyomtatott írásos esettanulmány leadása. Bizonyos esetekben Szolgáltató megelégedhet a vizsga részét képező szóbeli esetvédéssel is.

d) III. Életvezetési TÉT®tanácsadó vizsgára bocsátás további feltételei:
da) Életvezetési tanácsadás gyakorlata műhely elvégzése
db) Legalább 20 óra csoportos vagy 5 óra egyéni szupervízió teljesítése
dc) A változásra való képességet és önismereti munkát, felismeréseket együttesen összefoglaló és tükröző, legalább 1,5, legfeljebb 2 oldal nettó terjedelmű nyomtatott házi dolgozat elkészítése és leadása legkésőbb a vizsgára jelentkezéskor, valamint
dd) Életvezetési tanácsadás vezetését, változás-kísérést bemutató legalább 4, legfeljebb 7 oldal terjedelmű írásos esettanulmány leadása. Bizonyos esetekben Szolgáltató megelégedhet a vizsga részét képező szóbeli esetvédéssel is.

3.5. A vizsgára bocsátáshoz szükséges képzések érvényessége és elévülése.
a) Résztvevő TÉT®Alapvizsgát és I. szintű TÉT® tanácsadó vizsgát a TÉT® Alapképzésről szóló szerződése lejárati hónapjától számított 24. hónap végéig tehet az alábbi esetek kivételével:
aa) TÉT®-tanácsadó vizsgát különbözeti vizsga formájában a sikeres TÉT® Alapvizsga hónapjától számított további 12. hónap végéig tehet, de
ab) mindhárom vizsgatípust beleszámítva összesen három alkalommal vizsgázhat a Szolgáltató által megadott hétvégi vagy pénteki napokat érintő időpontokban.
b) Résztvevő TÉT®Záróvizsgát, II.A Önismereti TÉT® tanácsadó vizsgát, II.B Kapcsolati TÉT®tanácsadó vizsgát és III. Életvezetési TÉT® tanácsadó vizsgát a TÉT® Mesterképzésről szóló szerződése lejárati hónapjától számított 24. hónap végéig tehet az alábbi esetek kivételével:
ba) II.A Önismereti TÉT® tanácsadó vizsgát, II.B Kapcsolati TÉT® tanácsadó vizsgát és III. Életvezetési TÉT®tanácsadó vizsgát szóbeli különbözeti vizsga formájában a sikeres TÉT® Záróvizsga hónapjától számított további 12. hónap végéig tehet,
bb) de valamennyi vizsgatípust ideértve összesen hat alkalommal vizsgázhat a Szolgáltató által megadott időpontokban.
c) A 3.5. a-b) alpontjaiban megjelölt feltételek és határidők elmulasztása esetén a vizsgabizottság elnöke egyedi kérvény benyújtása után dönt a vizsgára bocsátáshoz szükséges további feltételekről.
d) A Pszichoszomatika tanfolyamot záró vizsga legkésőbb a tanfolyamot követő első vizsganapon tehető le.

 

4. A vizsgák részei, eredménye és kimenete:

4.1. A Vizsgák írásbeli és szóbeli részekből állhatnak. A vizsga eredményét az ezeken szerzett és a korábbról hozott részjegyek figyelembevételével a vizsgabizottság határozza meg.
a) A TÉT® Alapvizsga,  TÉT® Záróvizsga és a Pszichoszomatika tanfolyamot záró vizsga kizárólag írásbeli részből áll, de kivételes esetben szóbeli vizsga formájában is letehető.

4.2. A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele a 60 százaléknál jobb (legalább elégséges) írásbeli eredmény. 60% alatti eredmény esetén a teljes vizsga sikertelen.

4.3. Amennyiben bármelyik másik részjegy elégtelen (1), részleges pótvizsga is tehető.

4.4. A részjegyek a következők:
a) Írásbeli jegy. Az írásbeli vizsga értékelése a megszerezhető pontok százaléka alapján történik: 91-100%: kiváló (5), 81-90%: jó (4), 71-80%: közepes (3), 60-70%: elégséges (2)., 60% alatt: elégtelen (1).
b) Szóbeli vizsgán húzott tétel(ek) jegyei.
c) Tanácsadó vizsgákon az önismereti dolgozatra, esettanulmányra vagy esetvédésre kapott együttes jegy
d) Hozott jegy (részlegesen ismételt vizsgánál a nem ismételt vizsga-részek jegyei; különbözeti vizsga esetében a korábbi írásbeli vizsga eredménye)

 

5. Jelentkezés, vizsgadíjak, járulékos díjak, időpontok, halasztás díja és pótdíjak.

5.1. Vizsgára jelentkezés a honlapon lehetséges! A vizsgaidőpontokat és a jelentkezési határidőket a Vizsgainformációk c. hirdetmény tartalmazza.

5.2. A vizsgadíjat a Résztvevő legkésőbb a jelentkezési határidő napjáig köteles befizetni. A vizsgadíj megfizetésének módjára a szolgáltatási díj megfizetésének szabályait kell alkalmazni.

5.3. A TÉT® Alapvizsga, a TÉT® Záróvizsga és a Pszichoszomatika tanfolyamot záró vizsga díja: 20.000 Ft. 
a) Ezek a vizsgák egyéni igény esetén letehetők a kijelölt vizsganapoktól eltérő, előre egyeztetett időpontban is. A soron kívüli vizsga díja: 35.000 Ft.
b) Ezek a vizsgák egyéni igény esetén letehetők szóbeli vizsga formájában is. A szóbeli  vizsga díja 35.000 Ft.
c) A TÉT® Alapvizsga teljes díja beleszámít a TÉT® Mesterképzés díjába, kizárólag abban az esetben, ha Résztvevő a soron következő képzésbe beiratkozik. Az 5.3/a-b) pontokban felsorolt kivételes esetekben a vizsgadíjból legfeljebb 15.000 Ft számítható be.

5.4. A Tanácsadó vizsgák díjai:
a) I. TÉT® tanácsadó vizsga díja egységesen 35.000 Ft.
b) A II.A. Önismereti TÉT® tanácsadó, II.B Kapcsolati TÉT® tanácsadó  és III. Életvezetési TÉT® tanácsadó vizsgák díja egységesen 35.000 Ft. 

5.5. Halasztás, pótdíjak:
a) Már befizetett vizsga halasztása: 10.000 Ft. Halasztás engedélyezésére írásos kérelem benyújtásával a vizsga időpontja előtti 8. napig van lehetőség a következő vizsgaidőpont megjelölésével (a jelentkezés ennek híján automatikusan a következő vizsgaidőpontra lesz bejegyezve).
b) A vizsga időpontja előtti 8. napon, és azt követően Résztvevő csak új vizsgára jelentkezhet az aktuális vizsgadíj megfizetésével. Ez a 3.5. pontban megjelölt vizsgalehetőségek számát nem csökkenti.
c) Bármelyik vizsga teljes vagy részleges ismétlésének díja (sikertelenség okán vagy résztvevő kérésére) a vizsgadíj aktuális, érvényes vizsgaszabályzatban szereplő összege.
d) Késedelmes, a vizsgára jelentkezési határidőn túli jelentkezés díja, amennyiben Szolgálató kivételes esetben elfogadja a jelentkezést, az aktuális vizsgadíjon felül 10.000 Ft.
e)
 A megengedett mértéken túli hiányzás pótlása másik csoporthoz csatlakozva: 500 Ft, azaz Ötszáz Forint akadémiai óránként. (Egy tíz órás oktatási nap esetén ez 5.000 Ft/nap.)

5.6. Járulékos díjak. Az Önismereti saját élmény, az Önismereti (személyi elemző) tanácsadó műhely, a Kapcsolat-feldolgozó műhely, a Kapcsolatok TÉT®-je szeminárium, az Életvezetési tanácsadás gyakorlata műhely és a Szupervízió díjait a képzésről kötött szerződés tartalmazza, illetve a www.tetakademia.hu honlapon az adott programoknál tekinthetők meg.

5.7. Az itt részletezett díjakban bekövetkező esetleges változás Résztvevőt szerződése lejárati napjáig nem érintheti hátrányosan.

features

Képzés

Kapcsolat

Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feiratkozás

Minden jog fenntartva! All rights reserved!
© Dr. Hoffmann Gergely
TÉT® HUMANDOK Kft.