Vizsgaszabályzat

Hírlevél feliratkozás

A Transzperszonális Életút- és Életvezetési tanácsadó képzés (TÉT® Alapképzés és TÉT® Mesterképzés) 
és a Pszichoszomatika tanfolyam együttes 
vizsgaszabályzata

Hatályos 2020.01.01-től 2020.12.31-ig, illetve az egyes képzési szinteket 2020.11.15-e előtt megkezdők számára a szerződésükben jelölt határidőig.

 

Tartalom:
1. Tanév közbeni ellenőrzés
2. Vizsgaszintek, vizsgák, tanácsadói szintek és címek megnevezése
3. A vizsgára bocsátás feltételei
4. A vizsgák részei, eredménye és kimenete
5. Vizsgadíjak, járulékos díjak, halasztás díja és pótdíjak

 

1. Tanév közbeni ellenőrzés

1.1. A TÉT® Alapképzésen a számonkérés a képzés során folyamatos visszajelzés, zárthelyi dolgozat és beadandó házi dolgozat formájában történik.

1.2. A TÉT® Mesterképzésen a számonkérés a képzés során folyamatos visszajelzés, zárthelyi dolgozat és beadandó házi dolgozat formájában történik.

2. Vizsgaszintek, vizsgák, tanácsadói szintek és címek megnevezése

2.1. A továbbiakban a Vizsga kifejezés valamennyi lent felsorolt vizsgatípust jelenti.

2.2. A továbbiakban a Tanácsadó vizsga kifejezés valamennyi lent felsorolt vizsgatípust jelenti a 2.5./a, 2.6./c és 2.9. vizsgák kivételével.

2.3. A sikeres Vizsgákról a TÉT® Akadémia (Továbbiakban: Szolgáltató) Igazolást állít ki.

2.4. A sikeres Tanácsadó vizsgákról Szolgáltató az Igazolás mellett Tanúsítványt is kiállít.

2.5. A TÉT® Alapképzés elvégzése szükséges az alábbi vizsgákhoz:

a) TÉT®Alapvizsga,

b) I. szintű TÉT®tanácsadó vizsga, amelynek sikerével a vizsgázó a TÉT® tanácsadó I. szintre lép. Ez a szint a következő, azonos jelentésű és tartalmú tanácsadó címek használatára jogosít:

TÉT® tanácsadó

Transzperszonális Életút-tanácsadó

A címek birtokában eseti, ismételt vagy 5 alkalmas intenzív transzperszonális életút-tanácsadás végezhető. Az I. szintű TÉT® vizsga az Alapvizsgára építve különbözeti vizsga formájában is letehető.

2.6. A TÉT® Mesterképzés Tanácsadó II. szintjének elvégzése szükséges az alábbi vizsgákhoz:

a) II. A szintű Önismereti TÉT®tanácsadó vizsga, amelynek sikerével a vizsgázó a TÉT®tanácsadó II. szintre lép. Ez a szint a következő, azonos jelentésű és tartalmú tanácsadó címek használatára jogosít:

Önismereti TÉT® tanácsadó

Személyi TÉT® elemző és tanácsadó

A címek birtokában az I. szinten leírt kompetenciákon túl személyiség-elemzés, valamint esetenként visszatérő kliensekkel végzett tanácsadó munka végezhető. A II.A szintű Önismereti TÉT® tanácsadó vizsga csak az I. szintű TÉT® tanácsadó cím birtokában tehető

b) II.B szintű Kapcsolati TÉT®tanácsadó vizsga, amelynek sikere a következő, azonos jelentésű és tartalmú tanácsadó címek használatára jogosít:

Kapcsolati TÉT® tanácsadó

Kapcsolati TÉT® elemző és tanácsadó

A címek birtokában az I. szinten leírt kompetenciákon túl személyiségelemzésre, kapcsolati elemzésre és visszatérő kliensekkel végzett tanácsadó munkára jogosít. Kapcsolati TÉT® tanácsadó vizsgára bocsátás feltétele a sikeres II. A vizsga.

c) TÉT®Záróvizsga.

2.7. A TÉT® Mesterképzés Tanácsadó II. és Tanácsadó III. szintjeinek elvégzése együttesen szükséges a III. szintű Életvezetési TÉT® tanácsadó vizsgához. Ennek sikerével a vizsgázó a TÉT® tanácsadó III. szintre lép. Ez a szint a következő, azonos jelentésű és tartalmú tanácsadó címek használatára jogosít:

Személyiségfejlesztő TÉT® tanácsadó

Transzpeszonális Személyiségfejlesztő és életvezetési tanácsadó

A címek birtokában az az I. szinten leírt kompetenciákon túl folyamatos, 15-25 alkalmas, heti rendszerességű életvezetési tanácsadási munka végzésére jogosít.

2.8. A 2.6./c TÉT® Záróvizsga anyaga azonos a TÉT® Mesterképzés szintjeit záró Tanácsadó vizsgák (2.6. és 2.7.: Önismereti TÉT® tanácsadó vizsga, Kapcsolati TÉT® tanácsadó vizsga és Életvezetési TÉT® tanácsadó vizsga) írásbeli anyagával. Ennek okán a TÉT® Záróvizsga és a II.A, II.B, III. tanácsadó vizsgák egymásra építésekor a 2. vizsgától  valamennyi további vizsga a 3.5. pontban jelzett határidők kimerüléséig kizárólag szóbeli vizsga formájában, különbözeti vizsgaként is letehető.

2.9. A Pszichoszomatika tanfolyam végén írásbeli vizsga tehető.

3. A vizsgára bocsátás feltételei

3.1. A vizsgára bocsátás általános formai követelményei valamennyi Vizsga esetén:
a) Rendszeres aktív jelenlét az adott vizsgához szükséges képzésen (lásd a 2.5., 2.6., 2.7. és 2.9. pontokban). A jelenlét igazolása a résztvevő által minden képzési napon aláírt jelenléti ívvel történik. A jelenléti ív aláírása a résztvevő kötelessége, ennek elmulasztása hiányzásnak minősül. Megengedett hiányzás: legfeljebb az óraszám 30%-a. 
b) Vizsgajelentkezés a 3. pontban megjelölt feltételek teljesülésének igazolásával és az 5. pontban megjelölt vizsgadíj vagy pótdíj megfizetésével legkésőbb a vizsgát megelőző 31. naptári napon. A feltételek fenti határidő utáni igazolása a vizsga halasztásának minősül (lásd 5.5.)
c) A jelentkezéshez legkésőbb a tervezett vizsga napján betöltött 18. életév szükséges.

3.2. A vizsgákhoz szükséges Önismereti saját élmény óraszám.
a) TÉT®Alapvizsgához és TÉT® Záróvizsgához, valamint a Pszichoszomatika tanfolyamot záró vizsgához Önismereti saját élmény óraszám igazolása nem szükséges.
b) I. TÉT® tanácsadó vizsgára, II.A Önismereti TÉT® tanácsadó vizsgára és II.B Kapcsolati TÉT® tanácsadó vizsgára bocsátás további feltétele Alapszintű Önismereti saját élmény, azaz: Folyamatos, legfeljebb egyszer megszakított, legalább 20 óra egyéni vagy 100 óra csoportos saját élményű önismereti munka elvégzésének igazolása. Az óraszámba nem számítható bele sem a vizsgára jelentkezés évét megelőző naptári év első napja előtti óraszám, sem a nem a szolgáltató által ajánlott vagy általa előzetesen elfogadott pszichológus, tréner vagy terapeuta által vezetett önismereti folyamat óraszáma.
c) III. Életvezetési TÉT® tanácsadó vizsgára bocsátás további feltétele Emelt szintű Önismereti saját élmény, azaz: Folyamatos, legfeljebb kétszer megszakított, legalább 30 óra egyéni vagy összesen 20 óra egyéni és 100 óra csoportos önismereti munka igazolása. A fenti óraszámokba nem számítható bele sem a TÉT® Alapképzés megkezdése előtt elvégzett óraszám, sem a vizsgára jelentkezés évét megelőző 3. naptári év első napja előtti óraszám, sem a nem a Szolgáltató által ajánlott vagy általa előzetesen elfogadott pszichológus, tréner vezetésével teljesített óraszám.

3.3. TÉT® Alapvizsgára és az I. szintű TÉT® tanácsadó vizsgára (A TÉT® Alapképzés elvégzése után letehető vizsgákra) bocsátás további feltételei. 
Az alábbiakban részletezett leadandó dolgozatok terjedelme A4-es oldalon, 12-es betűmérettel, normál margókkal, ábrák és táblázatok nélkül értendő: 
a) TÉT®Alapvizsgára és TÉT® tanácsadó vizsgára bocsátás feltétele továbbá egy legalább 1,5, legfeljebb 2,5 oldal terjedelmű, Önismereti munkát, felismeréseket összefoglaló és tükröző nyomtatott házi dolgozat elkészítése és leadása legkésőbb a vizsgára jelentkezéskor.
b) TÉT®tanácsadó vizsgára bocsátás további feltétele legalább 1,5, legfeljebb 3 oldal nettó terjedelmű nyomtatott esettanulmány elkészítése és leadása legkésőbb a vizsgára jelentkezéskor.
c) TÉT®tanácsadó vizsgára bocsátás további feltétele legalább 60 óra teljesítése a TÉT® Alapképzés részét képező TÉT® I. tréning és a Gyakorlati napok óraszámából (együttesen 90 óra).
d) TÉT®tanácsadó vizsgára bocsátás további feltétele a TÉT® Alapképzést 2019-2020-as tanév előtt végzettek számára legalább 25 óra csoportos vagy 5 óra egyéni TÉT® tanácsadói Módszerspecifikus gyakorlat elvégzése.

3.4. II.A Önismereti, II.B Kapcsolati és III. Életvezetési TÉT® tanácsadó vizsgákra (A TÉT® Mesterképzés után letehető vizsgákra) bocsátás további feltételei. 
Az alábbiakban részletezett leadandó dolgozatok terjedelme A4-es oldalon, 12-es betűmérettel, normál margókkal, ábrák és táblázatok nélkül értendő:

a) Valamennyi felsorolt vizsga esetén a vizsgára bocsátáshoz a Kapcsolatok TÉT®-je szeminárium legalább kétszeri elvégzése szükséges.

b) II.A Önismereti TÉT®tanácsadó bocsátás vizsgára további feltételei:
ba) Önismereti (Személyi elemző) tanácsadás műhely elvégzése
bb) A TÉT II.® tréningen tanultak ismeretét és önismereti munkát, felismeréseket együttesen összefoglaló és tükröző legalább 1,5, legfeljebb 3 oldal nettó terjedelmű nyomtatott házi dolgozat elkészítése és leadása legkésőbb a vizsgára jelentkezéskor, valamint
bc) Legalább 1,5, legfeljebb 3 oldal nettó terjedelmű, a TÉT®  II. tréningen és a Önismereti (Személyi elemző) tanácsadás műhelyen tanultak ismeretét tükröző nyomtatott személyiségelemző esettanulmány elkészítése és leadása legkésőbb a vizsgára jelentkezéskor.

c) II.B Kapcsolati TÉT®tanácsadó vizsgára bocsátás további feltételei:
ca) Kapcsolat-feldolgozó műhely elvégzése, valamint
cb) Legalább 3, legfeljebb 6 oldal nettó terjedelmű, a TÉT®  II. tréningen, az és a Önismereti (Személyi elemző) tanácsadás műhelyen és a Kapcsolat-feldolgozó műhelyen tanultak ismeretét tükröző, a Kapcsolati elemzés lehetőségeit bemutató nyomtatott írásos esettanulmány leadása. Bizonyos esetekben Szolgáltató megelégedhet a vizsga részét képező szóbeli esetvédéssel is.

d) III. Életvezetési TÉT®tanácsadó vizsgára bocsátás további feltételei:
da) Életvezetési tanácsadás gyakorlata műhely elvégzése
db) Legalább 20 óra csoportos vagy 5 óra egyéni szupervízió teljesítése
dc) A változásra való képességet és önismereti munkát, felismeréseket együttesen összefoglaló és tükröző, legalább 1,5, legfeljebb 2 oldal nettó terjedelmű nyomtatott házi dolgozat elkészítése és leadása legkésőbb a vizsgára jelentkezéskor, valamint
dd) Életvezetési tanácsadás vezetését, változás-kísérést bemutató legalább 4, legfeljebb 7 oldal terjedelmű írásos esettanulmány leadása. Bizonyos esetekben Szolgáltató megelégedhet a vizsga részét képező szóbeli esetvédéssel is.

3.5. A vizsgára bocsátáshoz szükséges képzések érvényessége és elévülése.
a) Résztvevő TÉT®Alapvizsgát és I. szintű TÉT® tanácsadó vizsgát a TÉT® Alapképzésről szóló szerződése lejárati hónapjától számított 24. hónap végéig tehet az alábbi esetek kivételével:
aa) TÉT®-tanácsadó vizsgát különbözeti vizsga formájában a sikeres TÉT® Alapvizsga hónapjától számított további 12. hónap végéig tehet, de
ab) mindhárom vizsgatípust beleszámítva összesen három alkalommal vizsgázhat a Szolgáltató által megadott hétvégi vagy pénteki napokat érintő időpontokban.
b) Résztvevő TÉT®Záróvizsgát, II.A Önismereti TÉT® tanácsadó vizsgát, II.B Kapcsolati TÉT®tanácsadó vizsgát és III. Életvezetési TÉT® tanácsadó vizsgát a TÉT® Mesterképzésről szóló szerződése lejárati hónapjától számított 24. hónap végéig tehet az alábbi esetek kivételével:
ba) II.A Önismereti TÉT® tanácsadó vizsgát, II.B Kapcsolati TÉT® tanácsadó vizsgát és III. Életvezetési TÉT®tanácsadó vizsgát szóbeli különbözeti vizsga formájában a sikeres TÉT® Záróvizsga hónapjától számított további 12. hónap végéig tehet,
bb) de valamennyi vizsgatípust ideértve összesen hat alkalommal vizsgázhat a Szolgáltató által megadott időpontokban.
c) A 3.5. a-b) alpontjaiban megjelölt feltételek és határidők elmulasztása esetén a vizsgabizottság elnöke egyedi kérvény benyújtása után dönt a vizsgára bocsátáshoz szükséges további feltételekről.
d) A Pszichoszomatika tanfolyamot záró vizsga legkésőbb a tanfolyamot követő első vizsganapon tehető le.

 

4. A vizsgák részei, eredménye és kimenete:

4.1. A Vizsgák írásbeli és szóbeli részekből állhatnak. A vizsga eredményét az ezeken szerzett és a korábbról hozott részjegyek figyelembevételével a vizsgabizottság határozza meg.
a) A TÉT® Alapvizsga,  TÉT® Záróvizsga és a Pszichoszomatika tanfolyamot záró vizsga kizárólag írásbeli részből áll, de kivételes esetben szóbeli vizsga formájában is letehető.

4.2. A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele a 60 százaléknál jobb (legalább elégséges) írásbeli eredmény. 60% alatti eredmény esetén a teljes vizsga sikertelen.

4.3. Amennyiben bármelyik másik részjegy elégtelen (1), részleges pótvizsga is tehető.

4.4. A részjegyek a következők:
a) Írásbeli jegy. Az írásbeli vizsga értékelése a megszerezhető pontok százaléka alapján történik: 91-100%: kiváló (5), 81-90%: jó (4), 71-80%: közepes (3), 60-70%: elégséges (2)., 60% alatt: elégtelen (1).
b) Szóbeli vizsgán húzott tétel(ek) jegyei.
c) Tanácsadó vizsgákon az önismereti dolgozatra, esettanulmányra vagy esetvédésre kapott együttes jegy
d) Hozott jegy (részlegesen ismételt vizsgánál a nem ismételt vizsga-részek jegyei; különbözeti vizsga esetében a korábbi írásbeli vizsga eredménye)

 

5. Jelentkezés, vizsgadíjak, járulékos díjak, időpontok, halasztás díja és pótdíjak.

5.1. Vizsgára jelentkezés a honlapon lehetséges! A vizsgaidőpontokat és a jelentkezési határidőket a Vizsgainformációk c. hirdetmény tartalmazza.

5.2. A vizsgadíjat a Résztvevő legkésőbb a jelentkezési határidő napjáig köteles befizetni. A vizsgadíj megfizetésének módjára a szolgáltatási díj megfizetésének szabályait kell alkalmazni.

5.3. A TÉT® Alapvizsga, a TÉT® Záróvizsga és a Pszichoszomatika tanfolyamot záró vizsga díja: 20.000 Ft. 
a) Ezek a vizsgák egyéni igény esetén letehetők a kijelölt vizsganapoktól eltérő, előre egyeztetett időpontban is. A soron kívüli vizsga díja: 35.000 Ft.
b) Ezek a vizsgák egyéni igény esetén letehetők szóbeli vizsga formájában is. A szóbeli  vizsga díja 35.000 Ft.
c) A TÉT® Alapvizsga teljes díja beleszámít a TÉT® Mesterképzés díjába, kizárólag abban az esetben, ha Résztvevő a soron következő képzésbe beiratkozik. Az 5.3/a-b) pontokban felsorolt kivételes esetekben a vizsgadíjból legfeljebb 15.000 Ft számítható be.

5.4. A Tanácsadó vizsgák díjai:
a) I. TÉT® tanácsadó vizsga díja egységesen 35.000 Ft.
b) A II.A. Önismereti TÉT® tanácsadó, II.B Kapcsolati TÉT® tanácsadó  és III. Életvezetési TÉT® tanácsadó vizsgák díja egységesen 35.000 Ft. 

5.5. Halasztás, pótdíjak:
a) Már befizetett vizsga halasztása: 10.000 Ft. Halasztás engedélyezésére írásos kérelem benyújtásával a vizsga időpontja előtti 8. napig van lehetőség a következő vizsgaidőpont megjelölésével (a jelentkezés ennek híján automatikusan a következő vizsgaidőpontra lesz bejegyezve).
b) A vizsga időpontja előtti 8. napon, és azt követően Résztvevő csak új vizsgára jelentkezhet az aktuális vizsgadíj megfizetésével. Ez a 3.5. pontban megjelölt vizsgalehetőségek számát nem csökkenti.
c) Bármelyik vizsga teljes vagy részleges ismétlésének díja (sikertelenség okán vagy résztvevő kérésére) a vizsgadíj aktuális, érvényes vizsgaszabályzatban szereplő összege.
d) Késedelmes, a vizsgára jelentkezési határidőn túli jelentkezés díja, amennyiben Szolgálató kivételes esetben elfogadja a jelentkezést, az aktuális vizsgadíjon felül 10.000 Ft.
e)
 A megengedett mértéken túli hiányzás pótlása másik csoporthoz csatlakozva: 500 Ft, azaz Ötszáz Forint akadémiai óránként. (Egy tíz órás oktatási nap esetén ez 5.000 Ft/nap.)

5.6. Járulékos díjak. Az Önismereti saját élmény, az Önismereti (személyi elemző) tanácsadó műhely, a Kapcsolat-feldolgozó műhely, a Kapcsolatok TÉT®-je szeminárium, az Életvezetési tanácsadás gyakorlata műhely és a Szupervízió díjait a képzésről kötött szerződés tartalmazza, illetve a www.tetakademia.hu honlapon az adott programoknál tekinthetők meg.

5.7. Az itt részletezett díjakban bekövetkező esetleges változás Résztvevőt szerződése lejárati napjáig nem érintheti hátrányosan.

  • +3670/22-88-984
  • tet@tetakademia.hu
  • Budapest, Hűvösvölgy

features

Képzés

Kapcsolat

Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feiratkozás

Minden jog fenntartva! All rights reserved!
© Dr. Hoffmann Gergely
TÉT® HUMANDOK Oktató- és Egészségközpont – TESSÉK! Közhasznú Egyesület