Történetünk és akkreditációnk

Hírlevél feliratkozás

Történetünk és akkreditációnk

Dr. Hoffmann Gergely írása

Kezdetek – a tanítás és az önismeret fontossága

2003-ban kezdtem felnőttképzési oktatói munkámat, amely a 2005-ben megszerzett tanári végzettség felé vezető úton elsajátított és kialakított tanítás-módszertannal igyekeztem egyre hatékonyabbá tenni. A mai napig fontosnak tartom, hogy a Iskolánkban több pedagógus végzettségű oktató dolgozik, akik emellett mind segítők is.

A tanítás módszertana ugyanis nem csak a gyermekek, de a felnőttek oktatásában is legalább annyira fontos, mint az előadó felkészültsége. Számtalan igen gyenge tantermi előadást hallottam egyetemi tanulmányaim során, amelynek „elkövetői” nagy tudású professzorok voltak, de részese lehettem friss tanársegédek lenyűgöző, tartalmas, jól felépített előadásainak is.

Iskolánk szakmai útja valójában az ezt követő nyolc év egészségügyi, segítői, természetgyógyászati  és ezoterikus képzésekben végzett oktatói munkával, számos képzési terv, tanrend és oktatási jegyzet elkészítésével vette kezdetét. Rengeteget tapasztalatot gyűjtöttem a felnőttképzésről, a jó és rossz vezetői döntésekről éppúgy, mint az ezotéria legnagyobb veszélyeiről, a paranormális képességek hajszolásáról, a spirituális egóról, vagy a vágyott feltétel nélküli szeretet és a hétköznapok érzelmi állapotai között tátongó szakadékról.

Pszichoterápiás tanulmányaim, önismereti munkám mind jobban meggyőztek arról, hogy a spirituális kereső mélypszichológiai megalapoztottságú önismereti munka nélkül sokkal nagyobb eséllyel lesz boldogtalanabb, mint boldogabb az „átlagembernél”.

Akkreditáció – Iskolánk történetének első szakasza

Ezeket a tapasztalataimat foglalja össze a 2011. nyarán megírt A Végtelen Egyszerű című könyv, amelyet a napjainkban iskolánkba érkezők jelentős része már évekkel ezelőtt olvasott. Hálás vagyok a könyv, és kistestvére, A Végtelen üzenetei sikerének.

Iskolánk tényleges működése 2011-ben, az ország több városában indított önismereti csoportokkal vette kezdetét. Ezekre a csoportokra épültek később a vidéken indított képzéseink.

Iskolánk a képzés szakmai programjával 2012-ben elnyerte az állami felnőttképzési akkreditációt.

Ezzel a PL6487 sorszámon regisztrált Kvantum-pszichológiai és életvezetési tanácsadó képzésünk lett Magyarország első (és az összes nem nyelvi felnőttképzési akkreditációt eltörlő új Felnőttképzési törvény miatt egyetlen) akkreditált kvantum-pszichológiai szemléletű képzése.

(A felnőttképzési akkreditációval kapcsolatban sajnos sok téves (és megtévesztő) információ kering az interneten. Fontos tudnivaló, hogy az akrreditált képzések sikeres elvégzésének igazolása éppúgy nem kötelezte az államot a vizsgát tevő személy foglalkoztatására, mint az akkreditációval nem rendelkezőket. Ugyanakkor egyéni vagy társas vállakozás végzésére mind az akkreditált, mind a nem akkreditált képzést elvégzők számára lehetőség van. Örömünkre szolgál, hogy ezt egyre több végzett hallgatónk építi és viszi saját segítő praxisát.)

Miért volt mégis fontos az akkreditáció számunkra és hallgatóink számára?

Az akkreditációnkra mint minőségbiztosításunk fontos elemére tekintettünk, amellyel az elbíráló szakmai testület képzésünket színvonalasnak és a kitűzőtt képzési célok elérésére alkalmasnak találta.

Akkreditációnkat megtekintheted itt.

A TÉT®-rendszer és történetünk második szakasza

Képzési programunkat 2014-ben jelentősen átalakítottuk, az országban először és legjobb tudomásom szerint jelenleg is egyedüliként integráltva tanácsadó-képzésünkbe az egyéni önismereti folyamatot. A korábbi évek oktatási tapasztalata és személyes önismereti munkám egyaránt azt igazolták, hogy az egyéni terápiás önismereti folyamat mélyebb átalakulást tesz lehetővé a csoportosan végzettnél. Ez akkor is igaz, ha az utóbbiban vannak olyan lehetőségek, amelyet az egyéni folyamat nem  tud kihasználni.

Aki hiteles lelki segítő, tanácsadó szeretne lenni, annak személyisége mély rétegeit is át kell dolgoznia, és erre az egyéni önismereti munka alkalmasabb.

Az egyéni önismereti munka képzésbe integrálása éppoly’ kevésbé egyszerű feladat, mint hallgatóink mind inkább személyre szabott munkájának biztosítása. Talán nem túlzás azt állítanom, hogy a magas követelményszint mellett ez a személyre szabottság és a hatékony önismereti munka biztonságát megteremtő otthonos, szeretetteljes közeg teszi iskolánkat egyedülállóvá.

Hallgatóink nem csak sok információt kapnak, hanem a komoly önismereti munkával a hátuk mögött dolgozó oktatóink és segítőink mindent megtesznek azért, hogy megkapják azt, amiért idejöttek: a spirituális fejlődésükhöz itt és most nélkülözhetetlen személyes átalakulás lehetőségét.

A spirituális út célja Egy, ám az út mindenkinél egyéni. 

Az évek során kidolgozott, kipróbált gyakorlatias TÉT® önismereti és tanácsadó rendszer ennek az egyéni útnak a természetét mutatja meg. A TÉT®-rendszer hihetetlen módon megkönnyíti személyes életfeladatunk megértését.

Éveket (gyakran hiábavaló) munkáját takaríthatjuk meg azzal, hogy a TÉT®-rendszer használatával megértett sorsunk elfogadása és betejesítése felé haladunk.

2014-től a TÉT®-rendszer vált tanácsadóképzésünk módszertani alapjává, képzésünk pedig 2+1 évfolyamos iskolává nőtte ki magát.

Történetünk következő fejezete már elkezdődött

A TÉT®-rendszer használatának előnyeit az elmúlt évek során több száz ember tapasztalhatta meg saját bőrén és kapcsolataiban. 2017-ben megjelent a rendszert bemutató Pont a Karma című könyv, amely egyúttal a TÉT® Alapképzés tankönyve is.

A TÉT® ma már oltalom alatt álló védjegy, amely szándékaim, tapasztalataim és hitem szerint mindinkább az empátia és a tudatos önfejlesztés, az igényes ezotéria és a tudomány, érzelem és értelem kibékítésének szimbólumává válik.  

Tanácsadóképzésünk immár 3  egymásra épülő,  egyre nagyobb tudást adó és elkötelezettséget igénylő tanácsadói szintből épül fel. 

Emellett elindítottuk Pszichoszomatika tanfolyamunkat, amelyet a tanácsadói munkára és keményebb tanulásra nem vágyók, de egységes rendszerbe foglalt tudást keresők járhatnak végig.

Iskolánk 2018. július 1-től ezért a kivívott rangjához méltó TÉT® AKADÉMIA nevet viseli. A név ugyan változott, de a lényeg ugyanaz maradt:

Az egyéni önismereti munka és a TÉT®-rendszer integrációjával hallgatóink valódi, belsővé tett, átélt tudással távozhatnak a képzésből, bár sokan közülük itt maradnak, hogy gyakornoki programunkban segítőként dolgozva támogassák a következő évfolyamokban tanulókat és fejlődőket.

Ez garantálja minden egyes tanévben újra és újra iskolánk szlogenjének beteljesülését:

Ez az a hely, ahol az információ Tudássá válik. 

features

Képzés

Kapcsolat

Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feiratkozás

Minden jog fenntartva! All rights reserved!
© Dr. Hoffmann Gergely
TÉT® HUMANDOK Kft.