TESSÉK! Közhasznú Egyesület

Hírlevél feliratkozás

A TESSÉK! Közhasznú Egyesületről

Egyesületünket orvos, természetgyógyász, pedagógus, pszichológus, jogász, művész és kenyerüket kétkezi munkával kereső személyek hozták létre. Eltérő gyökereink, életutunk és körülményeink ellenére van jó néhány közös vonás a gondolkodásunkban. Így bizonyosak vagyunk abban, hogy az ember létezésének oka és célja nem anyagi természetű, és életünk a mainál jóval teljesebb is lehet – persze akkor, ha ezt valóban szeretnénk, és teszünk is érte. Tudjuk, hogy személyes boldogságunkat nem mások kárára, hanem másokat segítve élhetjük csak meg, hiszen elkülönülésünk még fizikai-biológiai szinten is csupán illúzió. 

Teljes emberi mivoltunk elfeledése okozza számos bajunkat, társadalmi, pszichés és testi problémáinkat. A testünket egységben, harmóniában felépítő és működtető legkülönfélébb sejtjeinkhez hasonlóan a számtalan egyedi, megismételhetetlen emberi személyiség is képes békés, mindenki javát és fejlődését szolgáló közösségek létrehozására.

Szemléletünkben a természet- és társadalomtudományok, a modern pszichológia, a természet szeretete, a szellemi elmélyülés és a művészet egyaránt fontosak. Ezek összhangja jellemző az egészséges egyénre és társadalomra egyaránt. 

Egyesületünk deklarált célja, hogy a test és lélek egész-ségét, az ember értelmi és érzelmi fejlődését, az egyén és a közösség harmóniájának erősödését szolgálja a felnőttek és gyermekek életében. Célunk a negatív gondolkodásmódra csábító mai valóság pozitív megélése, és ennek elősegítése a mindenkiben jelen lévő, egyetemes értékek és szépség megismerése és kibontakoztatása által.

Minden nyitott szívű és gondolkodású ember, de különösen a hátrányos helyzetű személyek, és elsősorban gyermekek számára szeretnénk megadni programjainkkal, kiadványainkkal a lehetőséget arra, hogy felismerjék magukban azt a csodát, amely minden emberben jelen van. 

Önmagunkba vetett hit, felemelt fej és önzetlen szeretet képes személyes és közös sorsunk emelésére, és ha munkánkkal egy kicsit is hozzá tudunk járulni hazánk és az emberiség boldogabb hétköznapjaihoz, nem hiábavaló a tevékenységünk. 

Semmilyen valláshoz, felekezethez vagy politikai párthoz nem kötődünk, de mindenki személyes igazságát és hitét tiszteletben tartjuk. Nyitottak vagyunk más, nemes szándékú közhasznú szervezetetekkel való együttműködésre is.

Budapest, 2012. február

Kérjük, támogasd prevenciós, egészségmegőrző programjainkat, kiadványaink megjelentetését személyi jövedelemadód 1%-ának felajánlásával.

Adataink:
TESSÉK! Közhasznú Egyesület
Adószám: 18284768-1-41
Bankszámlaszám: (OTP) 11711065-20000820

Köszönjük!

Egyesületünk regisztrációját 26554-es sorszámon itt ellenőrizheted.

Eddigi közhasznú tevékenységünkről itt olvashatsz.

TESSÉK! Közhasznú Egyesület
Együtt a Teljes emberért!

features

Képzés

Kapcsolat

Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feiratkozás

Minden jog fenntartva! All rights reserved!
© Dr. Hoffmann Gergely
TÉT® HUMANDOK Kft.