Szakmai pillérek és programtípusok

Hírlevél feliratkozás

A TÉT® Akadémia szakmai pillérei

A TÉT® AKADÉMIA négy szilárd szakmai pillérre, területre épül Ezek mindegyikéhez egy-egy könyvünk is kapcsolódik. Valamennyi szakmai terület lehetőséget ad tanulásra és önismeretre is, ezt különböző típusú programjaink biztosítják számodra. Tréningjeink közül a klasszikus önismereti csoportok a Pszichológia, a TÉT®-tréning és Kapcsolatok TÉT®-je szeminárium a Tudatosság, az Imaginációs csoport pedig a Szimbólumtan területéhez tartoznak.

A Transzperszonális Életút-tanácsadó képzésbe akkor érdemes belevágnod, ha olyan integrált, szintetizált tudást szeretnél, amely valamennyi szakterületet összefogja. Ez önismereti utadon és hivatásos vagy alternatív segítőként is nagyon hasznos lesz. Az Életút-tanácsadása Pont-pszichológiára és a TÉT-rendszerre épülő módszer az egyszeri emberi életet egy átfogó, nagyobb folyamat részeként szemléli.

1. Pszichológia és önismeret

Sem az útkereső, sem a modern, önmagát és a világot megérteni vágyó ember nem élhet teljes életet a legfontosabb pszichológiai ismeretek gyakorlatba ültetése nélkül. Bár a modern pszichológia oktatásakor minden fontos irányzat ismertetésre kerül, elsősorban gyakorlat-orientált megközelítést és az általam kidolgozott Pont-pszichológia rendszerét használjuk. 

Ha a pszichológia pillére érdekel leginkább esetén a Pont-pszichológia alapkönyvét érdemes elolvasnod.

Tanácsadó-képzésünk alapját képezik a pszichológiai, fejlődéslélektani ismeretek és az önismereti munka, amelyek a legtöbb hivatásos segítő (orvos, egészségügyi dolgozó, pszichológus, tanár, szociális szférában dolgozó) és ezoterikus vagy alternatív segítő képzéséből teljesen vagy nagyrészt hiányoznak.

Hallgatóink visszajelzései tükrözik azt a tényt, hogy olyan tudás birtokába jutnak a képzésen, amelynek eddig többnyire önhibájukon kívül voltak híján. Az önmagukért tanulók és segítők életszemlélete, önismerete és segítő munkájukhoz való viszonya is jelentős pozitív átalakuláson megy keresztül. Személy szerint emiatt vagyok a legboldogabb.

2. Pszichoszomatika

Az Egészség és betegségek kialkulásának, a gyógyulás folyamatának megértése nem elképzelhető a Test-Lélek-Szellem egységének megértése nélkül (és nem feledkezhetünk meg az energiatest fontosságáról sem). A Kvantum-szemléletre, Pont-pszichológiára, valamint a hagyományos nyugati és keleti gyógyászat eredményeire egyaránt építő holisztikus megközelítési mód. A testi, mentális és szellemi egység harmóniája, az egészség és a betegségek kialakulásának szintjei tartoznak a tárgykörébe. 

A Pszichoszomatika alapját képező Kvantum-pszichológia és Pont-pszichológia analógiás tudása egészen új módon illeszti össze az egészségről, stresszről, tünetszimbolikáról, családenergetikáról, karmáról vagy éppen az Új Germán medicináról szóló ismereteket. 

A Végtelen valóságának a keleti filozófia Kosha-modellje éppúgy szerves része, mint a kvantumfizika Heisenberg-féle határozatlansági elve és a biológia. Ebben a rendszerben Freud, Jung és Wilber fejlődéslélektana összekapcsolódik Hellinger családdinamikai tanításaival és Moreno pszichodráma-rendszerével, lehetővé téve ezzel a terápiás munka kivételesen komplex szemléletét is. Mivel a Kvantum-pszichológia a Tudatosság és a psziché (elme) folyamatait szervezi egységbe, az 1. és 3. pillért kapcsolja össze a testi egészségről szóló természettudományos ismeretekkel. 

A szemlélet hat év alatt négy kiadást megért, és immár e-book formában is kapható alapműve a Pszichoszomatika-programok és a TÉT® Alapképzés Önismereti képzési szintjének tankönyve, A Végtelen Egyszerű. 


3. Tudatosság és TÉT®-rendszer

A Tudat teljességének kibontakozása nem ér véget az emberi személyiségfejlődés csúcsain. A spirituális kihívások csak egyetemes összefüggések megértésével, személyes sorsfeladatunk felismerésével és felvállalásával oldhatók meg. A hétköznapok boldogságához nem elég „egészségesnek” lennünk, igent kell mondanunk transzcendens Önvalónk hívására.

A TÉT®-rendszert ennek az útnak a szolgálatáért alkottam meg a fejlődéslélektan, a numerológia és az asztrológia egyes részeinek összekapcsolásával, és az elmúlt néhány év tapasztalata alapján bátran kijelenthetem: egészen új távlatokat nyit mindenki előtt, aki komolyan veszi a Sorsa tanításait. Nagy öröm, higy 2017. végén megjelent Pont a Karma – ATÉT®-rendszer könyve, amely egyúttal a TÉT® Alapképzés Tanácsadó I. szintjének tankönyve is.

4. Szimbólumtan

A mélylélektan Jung óta megkerülhetetlen az önismereti utat járók számára. A tudattalan, a mese, az álmok és belső képeink megismerése új kapukat nyit ezen az úton.

Az archetípusokkal, szimbólumokkal és analógiás összefüggésekkel való belső munka nélkül nehéz elhárítani a fejlődésünk útjában álló akadályokat. A szimbólumok köré csoportosuló szakmai programjaink ebben segítenek neked.

A Végtelen üzeneteihez hasonló gyakorlati-spirituális művek meditációra, transzcendenes Énünkkel való kapcsolat újra felvételére és erősítésére sarkallnak, de egyúttal önismereti munkára is késztetnek. A Végtelenhez ugyanis a végesen keresztül vezet az ego útja. Ez az út bár egyéni, tartalmaz közös mintázatokat. Ezen mintázatok megismerése és megértése felgyorsítja a hazautat. 
 

Az Élet természetének megfelelően  maguk a pillérek is összefonódnak. 
Ahogy a Kvantum-pszichológia a pszichológiát (1. pillér) és a Tudatosságot (3-as kapcsolta a Pszichoszomatikához (2-es pillér), úgy az analógiák é szimbólumok csodálatos világa kapcsolja össze a TÉT®-rendszert a Szimbólum-tannal (3. és 4. pillér).

Programtípusok

Belépő programjainkat úgy állítottuk össze, hogy akár elméleti, akár gyakorlati tudásod bővítésére, akár önismereted mélyítésére törkeszel, megtaláld a neked valót.

ALAPPROGRAM – Ezeken a programok az egyes területek legfontosabb, átfogó ismereteit tanulhatod meg. Céljuk új ismeretek bemutatása, valamint a meglévő, a világban szétszóródott tudás szintetizálása, rendszerbe illesztése. Fontos, hogy valóban érthető, magas szintű tudást adjunk a hozzánk fordulóknak. Hallgatóink visszajelzésükben a családias hangulat, jó légkör, sok nevetés és a felismerések, „Aha-élmények” mellett azt emelik ki legnagyobb pozitívumként, hogy az előadásokon számtalan puzzle-darab kerül a helyére.

A TÉT® AKADÉMIA  mind a négy szakmai pillére rendelkezik Alapprogrammal. A Pszichológia és Önismeret Alapprogramja 1 napos, a Szimbólumtané szintén, míg, a Pszichoszomatikáé 3 napos, a TÉT®-rendszeré 4 napos. 

SZEMINÁRIUM – A szemináriumokon az előadás, megbeszélés, egyéni, kiscsoportos vagy nagy csoportos gyakorlatok módszertanát ötvözzük azért, hogy (jelmondatunkat is idézve) az információ valódi, belső Tudássá váljon. Ezeken a programokon az önismereti munkára is lehetőség nyílik, de a zárkózottabb résztvevők számára lehetőség van tartózkodni ettől.

TRÉNING – Tartós átalakulás, fejlődés csak akkor lehetséges, ha felfedezőutunk önmagunk eddig ismeretlen, fel nem térképezett területeire is eljut.  A tréningekre és önismereti csoportjainkba ezért azokat várjuk, akik készek szembenézni önmagukkal. A résztvevők visszajelzése alapján ez – bár nem mindig könnyű – hosszú távon komoly hasznot hoz, amelyet harmonikusabb kapcsolataink, belső békénk erősödése jelez. Figyelem! Ha az önismereti munka nem lenne praktikus, nem javasolnánk senkinek. Az ebbe befektetett idő és energia ráadásul tartós eredményt hoz, amely sok új és új „csoda-módszerről” sajnos nem mondható el.

GYAKORLAT – Ezek a programok (Módszerspecifikus TÉT®-gyakorlatok, Kapcsolat feldolgozó műhely, Szupervízió) a Transzperszonális életút-tanácsadó képzésen elsajátított ismeretek és az önismereti folyamat során megélt felismerések gyakorlatba, tanácsadói munkába történő integrációját segítik. Természetükből adódóan előképzettséget igényelnek,képzés részeként illetve arra építve végezhetők el.

KÉPZÉS – A leginkább elkötelezetteknek, elmélyülni, rendszerbe foglalt tudást szerezni vágyóknak ajánljuk a négy szintű TÉT® Képzést, amely végén továbbtanulásra (II. évfolyam: TÉT Mesterképzés) és szupervízióra is lehetőséget biztosítunk. 

features

Képzés

Kapcsolat

Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feiratkozás

Minden jog fenntartva! All rights reserved!
© Dr. Hoffmann Gergely
TÉT® HUMANDOK Kft.