Programjaink egy helyen

Hírlevél feliratkozás

Mit találsz nálunk?
Képzési rendszerünk és programjaink összefoglalása

Tartalom:

   1. BELÉPŐ PROGRAMOK
   2. PSZICHOSZOMATIKA TANFOLYAM
   3. TÉT® ALAPKÉPZÉS: Tanácsadó I. szint (TÉT® tanácsadó vizsgával)
   4. TÉT® MESTERKÉPZÉS: Tanácsadó II. és Tanácsadó III. szintek 
   5. SZEMÉLYRE SZABOTT ÖNISMERETI ÉS SZAKMAI LEHETŐSÉGEK 
   6. KÖNYVEK

Ezt találod nálunk – röviden


A TÉT® Akadémia az ember Teljességének kibontakozását szolgálja, könyveink és programjaink ezért többféle információt és különböző módszereket egyesítenek.

Így könyveinkben gyakorlatok, tesztek gazdagítják az elméleti ismereteket, egészségközpontunk szolgáltatásai pedig többet adnak közérzeted javításánál vagy a napjainkban igen fontos relaxációnál. Mindegyik az önismereted mélyítésének, önmagad fejlesztésének lehetőségét biztosítják a számodra.

A tanácsadás különböző formáival ugyanezt a folyamatot segítjük. Szakmai programjaink, műhelyeink többsége is önismeret- és sajátélmény-központú. Az arányok egyes programtípusoknál persze különböznek.

Az elmélet, gyakorlat és önismereti munka egysége garantálja, hogy a TÉT® tanácsadóképzésben saját tapasztalattal felvértezett, komoly tudással rendelkező szakembereket képezzünk.

Az oktatásban tanácsadóként dolgozó egykori hallgatóink munkáját az intuíció és a racionalitás szövetsége jellemzi. Ebben a belső szövetség és harmónia megtalálásában támogatnak Téged is, akár segítőként, akár földi vagy spirituális útját járó emberként keresed a Teljességet.

Programtípusok és fajták


ALAPPROGRAM
 – Ezeken a programok az egyes területek legfontosabb, átfogó ismereteit tanulhatod meg. Céljuk új ismeretek bemutatása, valamint a meglévő, a világban szétszóródott tudás szintetizálása, rendszerbe illesztése. Fontos, hogy valóban érthető, magas szintű tudást adjunk a hozzánk fordulóknak. Hallgatóink visszajelzésükben a családias hangulat, jó légkör, sok nevetés és a felismerések, “Aha-élmények” mellett azt emelik ki legnagyobb pozitívumként, hogy az előadásokon számtalan puzzle-darab kerül a helyére. Az Alapprogram annyiban kilóg a további sorból, hogy egyaránt lehet szeminárium, tréning vagy műhely is.

 SZEMINÁRIUM – A szemináriumokon az előadás, megbeszélés, egyéni, kiscsoportos vagy nagy csoportos gyakorlatok módszertanát ötvözzük azért, hogy (jelmondatunkat is idézve) az információ valódi, belső Tudássá váljon. Ezeken a programokon az önismereti munkára is lehetőség nyílik, de a zárkózottabb résztvevők számára lehetőség van tartózkodni ettől.

 TRÉNING – Ezeken a programokon megfordul az arány, és az önismeret az elmélet rovására nagyobb hangsúlyt kap. Az önsimeret többnyire egyéni és kiscsoportos gyakorlatok, illetve tesztek formájában zajlik, amelyet mindig az ismeretanyaghoz kapcsolunk.

 ÖNISMERETI CSOPORT – Tartós átalakulás, fejlődés csak akkor lehetséges, ha felfedezőutunk önmagunk eddig ismeretlen, fel nem térképezett területeire is eljut. Önismereti csoportjainkba ezért azokat várjuk, akik készek szembenézni önmagukkal. A résztvevők visszajelzése alapján ez – bár nem mindig könnyű – hosszú távon komoly hasznot hoz, amelyet harmonikusabb kapcsolataink, belső békénk erősödése jelez. Figyelem! Ha az önismereti munka nem lenne praktikus, nem javasolnánk senkinek. Az ebbe befektetett idő és energia ráadásul tartós eredményt hoz, amely sok új és új „csoda-módszerről” sajnos nem mondható el.

MŰHELY – Egy bizonyos téma alaposabb feldolgozását vagy önismereti elmélyülést lehetővé tévő, többnyire kisebb létszámú program.

ÉLMÉNYKÖZPONTÚ PROGRAMOK – Ezeken az önismeret mellet a kikapcsolódás, a belső csend vagy éppen a könnyedebb, kötetlenebb együttlétre helyezzük a hangsúlyt. Nyári önismereti táboraink, a Hangfürdő tartoznak például ide. 

 GYAKORLAT – Ezek a programok (Módszerspecifikus TÉT®-gyakorlatok, Kapcsolat feldolgozó műhely, Szupervízió) a Transzperszonális életút-tanácsadó képzésen elsajátított ismeretek és az önismereti folyamat során megélt felismerések gyakorlatba, tanácsadói munkába történő integrációját segítik. Természetükből adódóan előképzettséget igényelnek, képzés részeként illetve arra építve végezhetők el.

KÉPZÉS – A leginkább elkötelezetteknek, elmélyülni, rendszerbe foglalt tudást szerezni vágyóknak ajánljuk a négy szintű TÉT® Képzést, amely végén továbbtanulásra és szupervízióra is lehetőséget biztosítunk. 

Részletek:


1. BELÉPŐ PROGRAMOK

Iskolánk hat nagy szakmai pillérre támaszkodik. Belépő programjainkat akkor ajánljuk neked, ha:
– most egy bizonyos témakör érdekel,
– nem akarsz hosszabb képzésre elköteleződni, vagy
– egyszerűen csak szeretnéd kipróbálni, hogyan is zajlik nálunk az oktatás.

Belépő programjainkat úgy állítottuk össze, hogy akár elméleti, akár gyakorlati tudásod bővítésére, akár önismereted mélyítésére törkeszel, megtaláld a neked valót.

Belépő programok beszámítása a hosszabb képzésekbe:

Több belépő programunk egyúttal egy-egy hosszabb tanfolyam vagy képzés része is. Ezek elvégzéséről igazolást kapsz, amelynek birtokában a program óraszát beszámítjuk az adott képzésbe, amennyiben 24 hónapon belül megkezded a képzést. Emellett a képzés csomagkedvezményes díjából jóváírjuk a programra általad már befizetett összeg 75 százalékát, de legfeljebb 70.000 Ft-ot. Az egyes programoknál egyértelműen jelezzük, ha valamelyik képzés része is egyúttal.

Most lássuk a legfontosabb programjainkat legfőbb témakörük szerint!

Az egyes programokról részletesen olvashatsz a nevükre kattintva.
Ha soron következő időszak programjaira vagy kiváncsi, itt találod meg.

TÉT®-műhelyek:

TÉT® I. tréning 
4 napos gyakorlatközpontú ön- és társismereti program, a TÉT® önismereti és tanácsadó rendszer Alapprogramja. A Pszichoszomatika tanfolyam és a TÉT® Alapképzés közös része, az elvégzett tréning azokba beleszámít.
TÉT® II. tréning 
6 napos gyakorlatközpontú program, amely a TÉT® I. tréningre építve végezhető el. A TÉT® Mesterképzés Tanácsadó II. szintjének is része, az elvégzett tréning abba beleszámít.
Kapcsolatok TÉT®-je szeminárium
1 napos gyakorlati program, önmagában, előképzettség nélkül is elvégezhető.
A TÉT® Mesterképzés Tanácsadó II-III. szintjeit záró vizsgákhoz szükséges. 

Pszichoszomatika programok:

Spirituális Egész-ségtan szeminárium
3 napos, főleg elméleti program. A Pszichoszomatika tanfolyam része, az elvégzett szeminárium abba beleszámít.

Szimbólum-programok:

A szimbólumok hatalma szeminárium (TÉT® Alapképzés része is)
1 napos előadás-központú program  játékos önismereti gyakorlattal. Témái: a jungi személyiség- és tudatmodell, archetípusok, álmok, mesék, mítoszok, belső képeink, szimbólumaink és archetípusaink. A TÉT® Alapképzés I. tanácsadói szintjének része, az elvégzett szeminárium abba beleszámít.
Életre kelt Istenek szeminárium 1-2.
1+1 napos önismereti program a benned élő férfi és női archetípusok felismeréséről, megszelíditéséről és fejlesztési lehetőségeiről.
Álmok és szimbólumok műhely
2 napos elméleti és gyakorlati, álom-elemző önismereti műhely.

Pszichológia programok:

Kvantum-pszichológia szeminárium
1 napos alapprogam, amely a feje tetejéről a talpára állítja a világról és önmagadról alkotott képünket. Az elsajátított szemlélet az önismeret, a lelki út, az egészség és belső harmónia alapja.

Önismeret a szavakon túl műhelyeink:

Imaginációs önismereti csoport
7×3 órás, mélylélektani, igen nagy hatású kiscsoportos (6-8 fős) önismereti munka, amelyet önismeretben jártasabbak számára ajánlunk.
Hang-Forrás Műhely
1 napos önismereti műhely, amelyen egy egészen új, mély önismereti nyelvet tanulsz meg használni.
Önismereti csoportok
Nem verbális technikákon (művészetterápia, pszichodráma, mozgásterápia, családállítás) alapuló, változó módszertanú és hosszúságú, 60-120 órás (6-12 napos) zárt önismereti csoportok, amelyekben számtalan terápiás módszert és önismereti technikát kombinálunk. A hosszabb csoportok TÉT®-tanácsadó vizsgákhoz szükséges önismereti óraszámba beleszámítanak!
Az önismeret fontosságáról itt olvashatsz bővebben.

2. PSZICHOSZOMATIKA TANFOLYAM

Akkor ajánljuk neked, ha a rendszerezett tudást szeretnél kapni, amelyben az igényes ezotéria, a betegségek lelki okai és a lélektan tanításai egységben jelennek meg. Elvégezheted tanulás céljából, önmagad és szeretteid életének jobbítása és önismereted mélyítése céljából egyaránt. A beiratkozáshoz felvételi beszélgetés nem szükséges.

3. TÉT® ALAPKÉPZÉS

Tanácsadó I. szint.
A képzést elvégezheted segítői munkád megalapozása vagy kiegészítése céljából, eddig megszerzett tudásod rendszerbe foglalásáért, vagy önmagad és szeretteid életének jobbítása és önismereted mélyítése céljából. A beiratkozáshoz felvételi beszélgetés szükséges.
Teljes TÉT® Alapképzés
A Tanácsadó I. szint és a Pszichoszomatika tanfolyam együtt.
A TÉT® tanácsadóképzés szintjeiről itt olvashatsz bővebben.
 

4. TÉT® MESTERKÉPZÉS

   A TÉT® Mesterképzésre az Alapképzés végén tett sikeres Alapvizsga vagy TÉT®tanácsadó vizsga birtokában lehet beiratkozni. A képzés két (Tanácsadó II-III.) szintje akár egy tanéven belül is elvégezhető.

Tanácsadó II.: Személyi és kapcsolati elemző TÉT® tanácsadó szint. 

   A II. szint elvégzése mély személyiségelemző módszer elsajátítását teszi lehetővé. A képzés javát a fejlődés- és transzperszonális pszichológia, illetve a TÉT® II. (Haladó) tréning és a személyiség- és kapcsolatelemző műhelymunka teszi ki.  A képzési szintet Személyi Önismereti TÉT® tanácsadó és az arra építhető Kapcsolati TÉT®tanácsadó) vizsgával zárhatod.   

Tanácsadó III.: Folyamatkísérő, személyiségfejlesztő tanácsadó szint. 

   A III. szint elvégzése önismereti folyamatkísérést, transzperszonális – és mélypszichológiai alapokon nyugvó személyiségfejlesztést és életvezetési tanácsadást tesz lehetővé. Ennek a szintnek az elvégzéséhez komoly elköteleződés és kitartás szükséges. A képzési szintet Személyiségfejlesztő TÉT® tanácsadól vizsgával, vagy a teljes Alap- és Mesterképzést Záróvizsgával zárhatod. 

5. SZEMÉLYRE SZABOTT ÖNISMERETI ÉS SZAKMAI LEHETŐSÉGEK

– Öt féle TÉT®-tanácsadás: Egyéni eseti vagy intezív TÉT®-tanácsadás, Személyi önismereti TÉT®-tanácsadás, Kapcsolati TÉT®-tanácsadás, Személyiségfejlesztő TÉT®-tanácsadás és egyéni önismereti terápia
– Holsitic pulsing terápia, Bach-virágterápia, Önismereti tarot tanácsadás, Energetikai kezelések, Üzenet spirituális önismereti játék Egészségközpontunkban
– TÉT®-konzultációs szupervízió pszichológusoknak, terapeutáknak és más segítőknek
– Továbbképzés: Jelenlegi és végzett hallgatóink számára folyamatos egyéni és csoportos szupervíziós és továbbképzési lehetőséget biztosítunk.
A fentiekről érdeklődj megadott elérhetőségeinken!

6. KÖNYVEK ÉS JEGYZET

Kvantum-pszichológia és önismeret Jegyzet (A TÉT® Alap- és Mesterképzés Tanácsadó I-III. szintjeinek közös tankönyve)
A Végtelen Egyszerű (A Pszichoszomatika-programok segédkönyve)
A Végtelen Egyszerű E-book
Pont a Karma – A TÉT-rendszer könyve (A TÉT® Alapképzés tankönyve)
Pont az Élet – A Teljes ember könyve (A TÉT® Mesterképzés tankönyve)
A Végtelen üzenetei önismereti tanácsadó könyv és kártyacsomag
Könyveink egy helyen itt

FACEBOOK OLDALUNK


Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00070-2012

  • +3670/22-88-984
  • tet@tetakademia.hu
  • Budapest, Hűvösvölgy

features

Képzés

Kapcsolat

Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feiratkozás

Minden jog fenntartva! All rights reserved!
© Dr. Hoffmann Gergely
TÉT® HUMANDOK Oktató- és Egészségközpont – TESSÉK! Közhasznú Egyesület