Vizsgajelentkezési határidő

Vizsganap: 2022. június 18.

Jelentkezési határidő: 2022. április 30.

A vizsgajelentkezés a jelentkezés tényén túl a vizsgadíj befizetését és az adott vizsgához szükséges dolgozat(ok) leadását is magában foglalja. A jelentkezés ezek hiányában érvénytelen.

Vizsgadíj utalása:
HUMANDOK Kft.
OTP 11709002-20642961 Közlemény: vizsgadíj

A dolgozatokat kinyomtatva fogadjuk el. Küldheted postán vagy behozhatod személyesen. 

A vizsgadolgozatok tartalmi és formai követelményeit a szerződésed, annak lejárata után az aktuális Vizsgaszabályzat tartalmazza. Kérjük, olvasd el figyelmesen!

A vizsgák pontos időbeosztását a jelentkezőkkel június 4-ig e-mailben közöljük.

Részvételi díj:

Ft

Résztvevők véleményei