Menu

TÉT® Mesterképzés (Tanácsadó II. és Tanácsadó III. szint)

A Tanácsadó II. szint elvégzése mély személyiségelemző módszer elsajátítását teszi lehetővé. A szintet teljesítők olyan személyi és kapcsolati segítővé válhatnak a lélek területén, mint egy személyi edző a test építése vagy egy dietetikus a táplálkozási szokások rendbe tétele terén.

A Tanácsadó III. szint elvégzése önismereti folyamatkísérést, transzperszonális – és mélypszichológiai alapokon és a segítő egyre mélyülő önismeretén alapuló személyiségfejlesztést és életvezetési tanácsadást tesz lehetővé.

A Mesterképzésre jelentkezni csak az Alapképzés elvégzése után tudsz.

Regisztrációs díj:

10 000 Ft

Általános tudnivalók a TÉT® Mesterképzésről

A TÉT® Mesterképzésre az Alapképzés végén tett sikeres Alapvizsga vagy I.A szintű TÉT® tanácsadó vizsga birtokában iratkozhatsz be. A képzés két szintje (Tanácsadó II-III. ) normál tanrend szerint két tanévet vesz igénybe, de igény esetén akár egy tanéven belül is elvégezhető.  

↓ Lent találod a Mesterképzés két szakirányát ↓

A Tanácsadó II.: Személyi és kapcsolati elemző TÉT® tanácsadó szint részletes leírása

Öt pontba szedtük össze a Tanácsadó II. szintről szóló legfontosabb információkat:
I. A képzés leírása 
II. A Tanácsadó II. szint szakmai elemei
III. Képzési idő
IV. Vizsgák
V. Hová fordulj, ha kérdésed van? (Elérhetőségeink)

A Tanácsadó II. szint elvégzése mély személyiségelemző módszer elsajátítását teszi lehetővé. A szintet teljesítők olyan személyi segítővé válhatnak a lélek területén, mint egy személyi edző a test építése vagy egy dietetikus a táplálkozási szokások rendbe tétele  terén. Hozzájuk hasonlóan az Önismereti (Személyi elemző)  TÉT® tanácsadóval sem állandóan, hanem egy rövid ideig célzottan, majd később időről időre visszatérően konzultálhatunk.

A Tanácsadó II. szintre kapcsolat-elemző tanácsadói munka is építhető. Ez a szint tehát a TÉT®-rendszer kapcsolat-elemzésre, kapcsolati tanácsadásra is alkalmas kibővített, haladó szintű elsajátítását és a mélypszichológiai megalapozottságot biztosítja.

A TÉT® Alap-és Mesterképzésen letett tanácsadó vizsgákon szerzett tanúsítványok birtokában végezhető különböző szintű (mélységű) és típusú tanácsadói munkáról itt olvashatsz bővebben.

Maga az elméleti és gyakorlati Mesterképzés oktatási 11 napból áll.
1. Ebből 7 nap a Fejlődés- és transzperszonális pszichológia modul, amely az önismereti, kapcsolati és személyiségfejlesztő tanácsadói munka mélypszichológiai alapjait biztosítja.
2. További 4 nap a TÉT® II. tréning (ezt a TÉT® I. tréningre építve a képzéstől függetlenül is elvégezheted), amely  a TÉT®-rendszer haladó szintű elsajátítását garantálja.
3. Az előző kettőre épül a 4 napos Személyiségelemző műhely.

A fenti három együttesen elegendő a II. A szintű Önismereti TÉT® tanácsadó vizsgához, amely legkorábban a 2. tanév végén, júniusban tehető le.

4. Az előzőekre épülő Kapcsolat-elemző műhelymunka a 3. tanév első három hónapjaiban zajlik. A II.B szintű Kapcsolati TÉT® tanácsadó vizsga ezután tehető le, legkorábban a november-decemberi vizsganapon.

1 tanév, 15 képzési nap, 150 akadémiai óra a II.A vizsgához.

További 40 óra a II.B vizsgához.

A III. szinttel együtt is elvégezheted (ennek óraszámát lásd ott.)

TÉT® II. A vizsgaszint:
Önismereti TÉT® tanácsadó vizsga, amelynek sikeres letétele után Önismereti (Személyi elemző) TÉT®-tanácsadó cím használható.
További feltételei:
– A vizsga csak korábbi sikeres TÉT® tanácsadó vizsgára építve tehető le.
– Önismereti dolgozat készítése
– Személyiségelemző dolgozat készítése
– Kapcsolatok TÉT®-je program elvégézése legalább egy alkalommal

TÉT® II. B vizsgaszint: 
Kapcsolati TÉT® tanácsadó vizsga, amelynek sikeres letétele után Kapcsolati TÉT®-tanácsadó cím használható.
További feltételei:
– A vizsga csak korábbi sikeres Önismereti TÉT® tanácsadó vizsgára építve tehető le.
– Kapcsolat-feldolgozó műhely elvégzése
– Kapcsolat-elemző dolgozat készítése
– Kapcsolatok TÉT®-je program elvégézése legalább két alkalommal

A TÉT® Alap-és Mesterképzésen letett tanácsadó vizsgákon szerzett tanúsítványok birtokában végezhető különböző szintű (mélységű) és típusú tanácsadói munkáról itt olvashatsz bővebben.

További tájékoztatásért hívd a 06 (70) 22-88-984-es telefonszámon hétköznapokon 10-18 óráig, vagy írj a tet@tetakademia.hu e-mail címre.

Munkatársaink készséggel segítenek.

A Tanácsadó III.: Személyiségfejlesztő, folyamatkísérő TÉT® tanácsadó szint részletes leírása

Öt pontba szedtük össze a Tanácsadó III. szintről szóló legfontosabb információkat:
I. A képzés leírása 
II. A Tanácsadó II. szint szakmai elemei
III. Képzési idő
IV. Vizsgák
V. Hová fordulj, ha kérdésed van? (Elérhetőségeink)

A Tanácsadó III. szint elvégzése önismereti folyamatkísérést, transzperszonális – és mélypszichológiai alapokon és a segítő egyre mélyülő önismeretén alapuló személyiségfejlesztést és életvezetési tanácsadást tesz lehetővé.

Ennek a szintnek az elvégzéséhez komoly elköteleződés és kitartás szükséges. A folyamatkísérő tanácsadás a segítő pszichéjét sokkal mélyebb szinteken dolgozza meg, ezért a szint teljesítéséhez mélyebb önismereti munka és szupervíziós részvétel elengedhetetlen.

Az elvégzett II. szintre építhető (II.A vagy II.B vizsga nem feltétel!) a 3. tanévben.

Indokolt esetben (egyéni szakmai elbírálás alapján) a II. szinttel egyidejűleg, a 2. tanévben is elvégezhető.

A TÉT® Alap-és Mesterképzésen letett tanácsadó vizsgákon szerzett tanúsítványok birtokában végezhető különböző szintű (mélységű) és típusú tanácsadói munkról itt olvashatsz bővebben.

1. 40 órás Életvezetési tanácsadás gyakorlata modul
2. Legalább 20 óra aktív részvétel Szupervíziós esetfeldolgozó csoportban

Összesen 60 akadémiai óra (40 óra gyakorlat és 20 óra szupervízió).

TÉT® Záróvizsga:
A teljes TÉT® tanácsadóképzés (Alap- és Mesterképzés) lezárását szolgáló, elsősorban elméleti tudást és önismereti haladást mérő vizsga. Tanácsadó tevékenység végzésére nem jogosít. 

TÉT® III.A vizsgaszint:
Életvezetési tanácsadó vizsga, amelynek sikeres letétele után  Személyiségfejlesztő TÉT® tanácsadó (Transzperszonális Személyiségfejlesztő- és Életvezetési TÉT®tanácsadó) cím használható.
További feltételei:
– Emelt szintű önismereti óraszám teljesítése. (Ez mit jelent? Kattints ide.)
– Életvezetési tanácsadást, esetvezetést bemutató dolgozat megírása és megvédése (esetvédés)
– Kapcsolatok TÉT®-je program elvégzése legalább egy alkalommal

A TÉT® Alap-és Mesterképzésen letett tanácsadó vizsgákon szerzett tanúsítványok birtokában végezhető különböző szintű (mélységű) és típusú tanácsadói munkáról itt olvashatsz bővebben.

További tájékoztatásért hívd a 06 (70) 22-88-984-es telefonszámon hétköznapokon 10-18 óráig, vagy írj a tet@tetakademia.hu e-mail címre.

Munkatársaink készséggel segítenek.

Résztvevők véleményei