TÉT® Mesterképzés (Önismereti, Kapcsolati és Személyiségfejlesztő TÉT® tanácsadó szintek)

A Tanácsadó II. szint (2. évfolyam) elvégzése mély személyiségelemző módszer elsajátítását teszi lehetővé. A szintet teljesítők olyan személyi és kapcsolati segítővé válhatnak a lélek területén, mint egy személyi edző a test építése vagy egy dietetikus a táplálkozási szokások rendbe tétele terén.

TÉT® Záróvizsgát ill. II.A szintű vizsga legkorábban júniusban, az utóbbira építhető II.B vizsga legkorábban ugyanazon év november-decemberében tehető le. 

A Tanácsadó III. szint (3. évfolyam) elvégzése önismereti folyamatkísérést, transzperszonális – és mélypszichológiai alapokon és a segítő egyre mélyülő önismeretén alapuló személyiségfejlesztést és életvezetési tanácsadást tesz lehetővé.

A Mesterképzésre jelentkezni csak az Alapképzés elvégzése után tudsz.

Regisztrációs díj:

Ft

Általános tudnivalók a TÉT® Mesterképzésről

A TÉT® Mesterképzésre az Alapképzés végén tett sikeres Alapvizsga vagy I. szintű TÉT® tanácsadó vizsga birtokában iratkozhatsz be. A képzés két szintje (Tanácsadó II-III. ) normál tanrend szerint két tanévet vesz igénybe, de egyéni elbírálás alapján akár egy tanéven belül is elvégezhető.  

↓ Lent találod a Mesterképzés részleteit ↓

A Tanácsadó II.: Személyi és kapcsolati elemző TÉT® tanácsadó szint részletes leírása

Három pontba szedtük össze a Tanácsadó II. szintről szóló legfontosabb információkat:
I. A képzés leírása 
II. A Tanácsadó II. szint szakmai elemei
III. Vizsgák

A Tanácsadó II. szint elvégzése mély személyiségelemző módszer elsajátítását teszi lehetővé. A szintet teljesítők olyan személyi segítővé válhatnak a lélek területén, mint egy személyi edző a test építése vagy egy dietetikus a táplálkozási szokások rendbe tétele  terén. Hozzájuk hasonlóan az Önismereti (Személyi elemző)  TÉT® tanácsadóval sem állandóan, hanem egy rövid ideig célzottan, majd később időről időre visszatérően konzultálhatunk.

A Tanácsadó II. szintre kapcsolat-elemző tanácsadói munka is építhető. Ez a szint tehát a TÉT®-rendszer kapcsolat-elemzésre, kapcsolati tanácsadásra is alkalmas kibővített, haladó szintű elsajátítását és a mélypszichológiai megalapozottságot biztosítja.

A TÉT® Alap-és Mesterképzésen letett tanácsadó vizsgákon szerzett tanúsítványok birtokában végezhető különböző szintű (mélységű) és típusú tanácsadói munkáról itt olvashatsz bővebben.

A képzés elemei:

Az elméleti és gyakorlati Mesterképzés összesen 18 oktatási napból áll.
1. Ebből 10 nap a Fejlődés- és transzperszonális pszichológia modul, amely az önismereti, kapcsolati és személyiségfejlesztő tanácsadói munka mélypszichológiai alapjait biztosítja.
2. További 4 nap a TÉT® II. tréning (ezt a TÉT® I. tréningre építve a képzéstől függetlenül is elvégezheted), amely  a TÉT®-rendszer haladó szintű elsajátítását garantálja.
3. Az előző kettőre épül a 4 napos Önismereti tanácsadás gyakorlata nevű személyiségelemző műhelyünk.

A fenti három együttesen elegendő a II. A szintű Önismereti TÉT® tanácsadó vizsgához, amely legkorábban a 2. tanév végén, júniusban tehető le.

4. Az előzőekre épülő Kapcsolat-elemző műhelymunka a 3. tanév első három hónapjában zajlik. A II.B szintű Kapcsolati TÉT® tanácsadó vizsga ezután tehető le, legkorábban a november-decemberi vizsganapon.

 

A képzés ideje és óraszáma:

1 tanév, 18 képzési nap, 180 akadémiai óra a II.A vizsgához.

További 40 óra a II.B vizsgához a 3. tanév első negyedévében.

A II. szintet egyéni tanrend alapján a III. szinttel együtt is elvégezheted (ennek óraszámát lásd ott.)

 

TÉT® Záróvizsga:
A teljes TÉT® tanácsadóképzés (Alap- és Mesterképzés) elméleti részének lezárását szolgáló, elsősorban elméleti tudást és önismereti haladást mérő vizsga. Tanácsadó tevékenység végzésére nem jogosít. Eddig juthatsz el, ha „csak” önmagadért végzed el a 2 éves képzést.

TÉT® II. A vizsgaszint:
Önismereti TÉT® tanácsadó vizsga, amelynek sikeres letétele után Önismereti (Személyi elemző) TÉT®-tanácsadó cím használható.
További feltételei:
– A vizsga csak korábbi sikeres TÉT® tanácsadó vizsgára építve tehető le.
– Önismereti dolgozat készítése
– Személyiségelemző dolgozat készítése
– Kapcsolatok TÉT®-je program elvégzése legalább két alkalommal

TÉT® II. B vizsgaszint: 
Kapcsolati TÉT® tanácsadó vizsga, amelynek sikeres letétele után Kapcsolati TÉT®-tanácsadó cím használható.
További feltételei:
– A vizsga csak korábbi sikeres II.A Önismereti TÉT® tanácsadó vizsgára építve tehető le.
– Kapcsolat-feldolgozó műhely elvégzése
– Kapcsolat-elemző dolgozat készítése

A TÉT® Alap-és Mesterképzésen letett tanácsadó vizsgákon szerzett tanúsítványok birtokában végezhető különböző szintű (mélységű) és típusú tanácsadói munkáról itt olvashatsz bővebben.

A Tanácsadó III.: Személyiségfejlesztő, folyamatkísérő TÉT® tanácsadó szint részletes leírása

Három pontba szedtük össze a Tanácsadó III. szintről szóló legfontosabb információkat:
I. A képzés leírása 
II. A Tanácsadó II. szint szakmai elemei
III. Vizsgák

A Tanácsadó III. szint elvégzése önismereti folyamatkísérést, transzperszonális – és mélypszichológiai alapokon és a segítő egyre mélyülő önismeretén alapuló személyiségfejlesztést és életvezetési tanácsadást tesz lehetővé.

Ennek a szintnek az elvégzéséhez komoly elköteleződés és kitartás szükséges. A folyamatkísérő tanácsadás a segítő pszichéjét sokkal mélyebb szinteken dolgozza meg, ezért a szint teljesítéséhez mélyebb önismereti munka és szupervíziós részvétel elengedhetetlen.

Az elvégzett II. szintre építhető (II.A vagy II.B vizsga nem feltétel!) a 3. tanévben.

Indokolt esetben (egyéni szakmai elbírálás alapján) a II. szinttel egyidejűleg, a 2. tanévben is elvégezhető.

A TÉT® Alap-és Mesterképzésen letett tanácsadó vizsgákon szerzett tanúsítványok birtokában végezhető különböző szintű (mélységű) és típusú tanácsadói munkról itt olvashatsz bővebben.

A képzés elemei:

1. 60 órás Életvezetési tanácsadás elmélete és gyakorlata modul
2. Legalább 20 óra aktív részvétel Szupervíziós esetfeldolgozó csoportban

A képzés óraszáma:

Összesen 80 akadémiai óra (60 óra elmélet + gyakorlat és 20 óra szupervízió).

TÉT® III. vizsgaszint:
Életvezetési tanácsadó vizsga, amelynek sikeres letétele után  Személyiségfejlesztő TÉT® tanácsadó (Transzperszonális Személyiségfejlesztő- és Életvezetési TÉT®tanácsadó) cím használható.
További feltételei:
– Emelt szintű önismereti óraszám teljesítése. (Ez mit jelent? Kattints ide.)
– Életvezetési tanácsadást, esetvezetést bemutató dolgozat megírása és megvédése (esetvédés)
– Kapcsolatok TÉT®-je program elvégzése legalább két alkalommal

A TÉT® Alap-és Mesterképzésen letett tanácsadó vizsgákon szerzett tanúsítványok birtokában végezhető különböző szintű (mélységű) és típusú tanácsadói munkáról itt olvashatsz bővebben.

Résztvevők véleményei